Users Playing this game are also playing:

Rudra no Hihou
Rudra no Hihou
Shin Megami Tensei: Persona
Shin Megami Tensei: Persona
Okami
Okami
Castlevania: Lords of Shadow
Castlevania: Lords of Shadow
Metroid Prime 3: Corruption
Metroid Prime 3: Corruption

Users who own this game also own:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Final Fantasy III
Final Fantasy III
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Secret of Mana
Secret of Mana

Users who love this game also love:

Super Mario World
Super Mario World
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Seiken Densetsu 3
Seiken Densetsu 3