Users who own this game also own:

Alcahest
Alcahest
BlaZeon: The Bio-Cyborg Challenge
BlaZeon: The Bio-Cyborg Challenge
ActRaiser
ActRaiser
Aerobiz
Aerobiz
Animaniacs
Animaniacs

Users who love this game also love:

Chaos Control
Chaos Control
Tiger Casino
Tiger Casino
The Mahjong
The Mahjong
MiniMoni: Mika no Happy Morning Chatty
MiniMoni: Mika no Happy Morning Chatty
Monster Bass
Monster Bass