Users who own this game also own:

Street Fighter II Turbo
Street Fighter II Turbo
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Mega Man 7
Mega Man 7

Users who love this game also love:

escapeVektor
escapeVektor
The Wonderful 101
The Wonderful 101
Fleet Commander Vs.
Fleet Commander Vs.
Navy Blue '98
Navy Blue '98
Aerobiz
Aerobiz