Users who own this game also own:

Street Fighter II
Street Fighter II
Street Fighter II Turbo
Street Fighter II Turbo
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
ActRaiser
ActRaiser
Breath of Fire II
Breath of Fire II

Users who love this game also love:

Chibi Maruko-Chan Okozukai Daisakusen!
Chibi Maruko-Chan Okozukai Daisakusen!
B-Daman Baku Gaiden V: Final Mega Tune
B-Daman Baku Gaiden V: Final Mega Tune
Kamen Rider: Battride War II
Kamen Rider: Battride War II
Puchinoberu: Renren no Sangatsu
Puchinoberu: Renren no Sangatsu
Soreike! Anpanman
Soreike! Anpanman