Users who own this game also own:

Axelay
Axelay
Aero Fighters
Aero Fighters
ActRaiser 2
ActRaiser 2
ActRaiser
ActRaiser
Breath of Fire
Breath of Fire

Users who love this game also love:

Super Metroid
Super Metroid
Mega Man 2
Mega Man 2
Super Mario Kart
Super Mario Kart
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Super Mario World
Super Mario World