Users who own this game also own:

Mega Man
Mega Man
Final Fantasy II
Final Fantasy II
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Mega Man 3
Mega Man 3
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country

Users who love this game also love:

Wakataka Oozumou
Wakataka Oozumou
Train Simulator Midousuji-Sen
Train Simulator Midousuji-Sen
J.League Soccer: Prime Goal
J.League Soccer: Prime Goal
Meimon! Tako Nishiouendan
Meimon! Tako Nishiouendan
Hisshou! Pachi-Slot Fan
Hisshou! Pachi-Slot Fan