Users who own this game also own:

The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Super Mario World
Super Mario World
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Killer Instinct
Killer Instinct
EarthBound
EarthBound

Users who love this game also love:

Bahamut Lagoon
Bahamut Lagoon
Breath of Fire
Breath of Fire
Mega Man X
Mega Man X
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Mega Man X2
Mega Man X2