Users who own this game also own:

Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
The Goonies II
The Goonies II
Firepower 2000
Firepower 2000
Final Fight 2
Final Fight 2
Mega Man X
Mega Man X