Users who own this game also own:

Mega Man X
Mega Man X
Mortal Kombat II
Mortal Kombat II
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Final Fight
Final Fight
Final Fight 2
Final Fight 2

Users who love this game also love:

Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
The World Ends with You
The World Ends with You
Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift
Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift
Final Fantasy III
Final Fantasy III
Mega Man 7
Mega Man 7