Users who own this game also own:

Mega Man X
Mega Man X
Final Fight
Final Fight
Final Fight 2
Final Fight 2
Mega Man 3
Mega Man 3
Mortal Kombat II
Mortal Kombat II

Users who love this game also love:

Final Fantasy III
Final Fantasy III
The Legend of Zelda: The Minish Cap
The Legend of Zelda: The Minish Cap
Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift
Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past