Users who own this game also own:

Mega Man X
Mega Man X
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Super Metroid
Super Metroid
Mega Man 3
Mega Man 3
Final Fantasy II
Final Fantasy II

Users who love this game also love:

Final Fantasy V Advance
Final Fantasy V Advance
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift
Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift
Final Fantasy III
Final Fantasy III
Mega Man 7
Mega Man 7