Users who own this game also own:

Otaku no Seiza: An Adventure in the Otaku Galaxy
Otaku no Seiza: An Adventure in the Otaku Galaxy
Super Zugan
Super Zugan
Layla
Layla
Kat's Run
Kat's Run
FEDA: The Emblem of Justice
FEDA: The Emblem of Justice

Users who love this game also love:

Fire Emblem: Awakening
Fire Emblem: Awakening
Choukousou Kenzou Keikaku Buildinger
Choukousou Kenzou Keikaku Buildinger
Hoppechan: Tsukutte! Asonde! Punipuni Town!!
Hoppechan: Tsukutte! Asonde! Punipuni Town!!
Dragon Slayer: The Legend of Heroes
Dragon Slayer: The Legend of Heroes
Beast Saga: Saikyou Gekiotsu Coliseum
Beast Saga: Saikyou Gekiotsu Coliseum