Users who own this game also own:

ActRaiser
ActRaiser
Bahamut Lagoon
Bahamut Lagoon
Resident Evil 3: Nemesis
Resident Evil 3: Nemesis
ActRaiser 2
ActRaiser 2
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII

Users who love this game also love:

Breath of Fire IV
Breath of Fire IV
Arc the Lad
Arc the Lad
Shadow of the Colossus
Shadow of the Colossus
Legend of Legaia
Legend of Legaia
Akumajou Special: Boku Dracula-kun
Akumajou Special: Boku Dracula-kun