Users who own this game also own:

ActRaiser
ActRaiser
Bahamut Lagoon
Bahamut Lagoon
Resident Evil 3: Nemesis
Resident Evil 3: Nemesis
ActRaiser 2
ActRaiser 2
Battletoads & Double Dragon
Battletoads & Double Dragon

Users who love this game also love:

Castlevania: Dracula X
Castlevania: Dracula X
Ankoku Shinwa: Yamato Takeru Densetsu
Ankoku Shinwa: Yamato Takeru Densetsu
MUSHA: Metallic Uniframe Super Hybrid Armor
MUSHA: Metallic Uniframe Super Hybrid Armor
Legendary Axe II
Legendary Axe II
Dynasty Warriors 6
Dynasty Warriors 6