Users who own this game also own:

F-Zero
F-Zero
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Gradius III
Gradius III
Super Bomberman 2
Super Bomberman 2
Rygar
Rygar

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: Spirit Tracks
The Legend of Zelda: Spirit Tracks
WarioWare: Touched!
WarioWare: Touched!
Super Mario 64 DS
Super Mario 64 DS
New Super Mario Bros.
New Super Mario Bros.
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars