Users who own this game also own:

Hokuto no Ken 6
Hokuto no Ken 6
Mega Man X
Mega Man X
Dragon Ball Z Super Butouden 2
Dragon Ball Z Super Butouden 2
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Metroid
Super Metroid

Users who love this game also love:

I Must Run!
I Must Run!
Rush Rush Rally Racing
Rush Rush Rally Racing
All Kamen Rider: Rider Generation 2
All Kamen Rider: Rider Generation 2
Marvel Avengers: Battle for Earth
Marvel Avengers: Battle for Earth
Yoru no Majin to Ikusa no Kuni: Samayoeru Vampire
Yoru no Majin to Ikusa no Kuni: Samayoeru Vampire