Users who own this game also own:

SD Gundam Generation: Colony Kaku Senki
SD Gundam Generation: Colony Kaku Senki
Parasol Stars: Rainbow Islands II
Parasol Stars: Rainbow Islands II
Koufuku o Yobu Game: Dora Dora Dora
Koufuku o Yobu Game: Dora Dora Dora
Shin 4-Jin Uchi Mahjong: Yakuman Tengoku
Shin 4-Jin Uchi Mahjong: Yakuman Tengoku
Minna no Tabou no Nakayoshi Daisakusen
Minna no Tabou no Nakayoshi Daisakusen