Users who own this game also own:

Shin Megami Tensei
Shin Megami Tensei
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Super Mario World
Super Mario World
Shin Megami Tensei II
Shin Megami Tensei II
Shin Megami Tensei if...
Shin Megami Tensei if...

Users who love this game also love:

Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
EarthBound
EarthBound
Front Mission
Front Mission
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Fire Emblem: Seisen no Keifu
Fire Emblem: Seisen no Keifu