Users who own this game also own:

Shin Megami Tensei
Shin Megami Tensei
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Shin Megami Tensei II
Shin Megami Tensei II
Super Mario World
Super Mario World
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2

Users who love this game also love:

Fire Emblem: Awakening
Fire Emblem: Awakening
EarthBound
EarthBound
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Mega Man X
Mega Man X