Users who own this game also own:

Majin Tensei
Majin Tensei
Super Mario World
Super Mario World
EarthBound
EarthBound
Shin Megami Tensei if...
Shin Megami Tensei if...
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Users who love this game also love:

Super Mario All-Stars
Super Mario All-Stars
Shin Megami Tensei
Shin Megami Tensei
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda