Users who own this game also own:

Excitebike Bunbun Mario Battle Stadium 1
Excitebike Bunbun Mario Battle Stadium 1
Excitebike Bunbun Mario Battle Stadium 2
Excitebike Bunbun Mario Battle Stadium 2
Excitebike Bunbun Mario Battle Stadium 4
Excitebike Bunbun Mario Battle Stadium 4
B.O.B.
B.O.B.
Art of Fighting
Art of Fighting

Users who love this game also love:

Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Ganbare Goemon Gaiden: Kieta Ougon Kiseru
Ganbare Goemon Gaiden: Kieta Ougon Kiseru