Game Box Shots

Taikou Risshiden (JP)
JP 04/07/93
Taikou Risshiden (JP)
JP 09/01/09
Taikou Risshiden (JP)
JP 05/20/15

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.