Users Playing this game are also playing:

Ace o Nerae!
Ace o Nerae!
Itou Hatasu Mu-Dan no Shogi Dojo
Itou Hatasu Mu-Dan no Shogi Dojo
Sutobasu Yarou Shou
Sutobasu Yarou Shou
Super Beach Volley
Super Beach Volley
Kabuki Rocks
Kabuki Rocks

Users who own this game also own:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Secret of Mana
Secret of Mana
GoldenEye 007
GoldenEye 007
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past

Users who love this game also love:

Dynasty Warriors 3
Dynasty Warriors 3
Ankoku Shinwa: Yamato Takeru Densetsu
Ankoku Shinwa: Yamato Takeru Densetsu
Akumajou Dracula X: Chi no Rondo
Akumajou Dracula X: Chi no Rondo
Xenogears
Xenogears
Samurai Warriors 2
Samurai Warriors 2