Users who own this game also own:

Kunio-Kun no Dodge Ball Dayo Zenin Shuugo!
Kunio-Kun no Dodge Ball Dayo Zenin Shuugo!
Magical Drop 2
Magical Drop 2
Mario and Wario
Mario and Wario
Momotarou Dentetsu Happy
Momotarou Dentetsu Happy
Naki no Ryuu: Mahjong Hishouden
Naki no Ryuu: Mahjong Hishouden