Users Playing this game are also playing:

Kabuki Rocks
Kabuki Rocks
Ashita no Joe
Ashita no Joe
Multi Play Volleyball
Multi Play Volleyball
Terminator 2: Judgment Day
Terminator 2: Judgment Day
Battle Cross
Battle Cross

Users who own this game also own:

Super Formation Soccer 94
Super Formation Soccer 94
The 7th Saga
The 7th Saga
Ninja Hattori Kun: Ninja wa Shuugyou Degogiru no Maki
Ninja Hattori Kun: Ninja wa Shuugyou Degogiru no Maki
Top Rider
Top Rider
Lupin III: Densetsu no Hihou o Oe!
Lupin III: Densetsu no Hihou o Oe!