Users who own this game also own:

Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Super Mario World
Super Mario World
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest
Disney's Aladdin
Disney's Aladdin
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Users who love this game also love:

Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Resident Evil 4
Resident Evil 4
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
Chrono Cross
Chrono Cross
Pokemon Pinball
Pokemon Pinball