Users who own this game also own:

Super Metroid
Super Metroid
Super Mario World
Super Mario World
Mega Man X
Mega Man X
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Secret of Mana
Secret of Mana

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Final Fantasy III
Final Fantasy III
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Street Fighter II
Street Fighter II