Users Playing this game are also playing:

Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Amazing Tater
Amazing Tater
Crusader of Centy
Crusader of Centy
Clash at Demonhead
Clash at Demonhead
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Users who own this game also own:

The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Super Mario World
Super Mario World
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Lufia II: Rise of the Sinistrals
Lufia II: Rise of the Sinistrals

Users who love this game also love:

Final Fantasy III
Final Fantasy III
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Mega Man X
Mega Man X