Users Playing this game are also playing:

Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Amazing Tater
Amazing Tater
Crusader of Centy
Crusader of Centy
Clash at Demonhead
Clash at Demonhead
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Users who own this game also own:

The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Super Mario World
Super Mario World
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Final Fantasy III
Final Fantasy III
Super Metroid
Super Metroid

Users who love this game also love:

Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Mega Man X
Mega Man X
Final Fantasy Tactics
Final Fantasy Tactics
Final Fantasy X
Final Fantasy X