Users Playing this game are also playing:

Dragon Force
Dragon Force
Panzer Dragoon Saga
Panzer Dragoon Saga
Shining Force III
Shining Force III
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Users who own this game also own:

The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Super Mario World
Super Mario World
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Super Metroid
Super Metroid
Final Fantasy III
Final Fantasy III

Users who love this game also love:

Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Mega Man X
Mega Man X
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy Tactics
Final Fantasy Tactics