Game Box Shots

Dokuritsu Sensou: Liberty or Death (JP)
JP 03/18/94
Liberty or Death (US)
US April 1994

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.