Users who own this game also own:

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Metroid
Super Metroid
Mega Man X
Mega Man X
Illusion of Gaia
Illusion of Gaia
Super Mario World
Super Mario World

Users who love this game also love:

Donkey Kong 64
Donkey Kong 64
Harvest Moon GBC
Harvest Moon GBC
Strider 2
Strider 2
Pokemon Crystal Version
Pokemon Crystal Version
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3