Game Box Shots

World Cup USA 94 (EU)
EU 05/26/94
World Cup USA 94 (US)
US June 1994
World Cup USA 94 (JP)
JP 07/29/94

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.