Credits

ComposerHayato Matsuo
ComposerHitoshi Sakimoto
DirectorNobuyuki Hakamada
DirectorEiji Koyama
DirectorNaoki Morishima
Game DesignerEiji Koyama
Main ProgrammerSatoshi fujishima
ProducerTakahiko Nagashima
ProducerYoshihiko Ohashi
ProducerKatsuhiko Umeki
Sound EffectsJun Enoki
Sound ProgramerJun Enoki
Sub-programmerSatoshi Shimazaki
Sub-programmerKazun Shouji

Contributions