Game Box Shots

Yoshi no Road Hunting (JP)
JP 07/14/93
Yoshi's Safari (US)
US September 1993
Yoshi's Safari (EU)
EU 1993

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.