Users who own this game also own:

Plok
Plok
Secret of Mana
Secret of Mana
Mario Paint
Mario Paint
Super Ghouls 'n Ghosts
Super Ghouls 'n Ghosts
Tetris & Dr. Mario
Tetris & Dr. Mario