Users who own this game also own:

Tennis/Squash
Tennis/Squash
Gunfighter/Moonship Battle
Gunfighter/Moonship Battle
Space War
Space War
Tanks A Lot
Tanks A Lot
Star Trek Phaser Strike
Star Trek Phaser Strike

Users who love this game also love:

San Goku Shi II: Haou no Tairiku
San Goku Shi II: Haou no Tairiku
Pass the Pigs: Let the Good Swines Roll!
Pass the Pigs: Let the Good Swines Roll!
Muteki-Oh Tri-Zenon
Muteki-Oh Tri-Zenon
Zork III
Zork III
Zoids: Shirogane no Juukishin Liger Zero
Zoids: Shirogane no Juukishin Liger Zero