Users who own this game also own:

Tetris
Tetris
Pokemon Silver Version
Pokemon Silver Version
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Bomberman '93
Bomberman '93
Devil's Crush
Devil's Crush

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Mega Man 2
Mega Man 2
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Paper Mario: The Thousand-Year Door