Users who own this game also own:

F-Zero
F-Zero
Shining in the Darkness
Shining in the Darkness
Sonic the Hedgehog 3
Sonic the Hedgehog 3
Super Mario Land
Super Mario Land
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Users who love this game also love:

Rollercoaster World
Rollercoaster World
Dark Cloud
Dark Cloud
Shin Best Nine Pro Yakyuu
Shin Best Nine Pro Yakyuu
Grandia
Grandia
Pico Pico
Pico Pico