Users who own this game also own:

Bonk's Adventure
Bonk's Adventure
Bonk's Revenge
Bonk's Revenge
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Blazing Lazers
Blazing Lazers

Users who love this game also love:

Salamander
Salamander
Contra III: The Alien Wars
Contra III: The Alien Wars
Super Castlevania IV
Super Castlevania IV
Akumajou Dracula X: Chi no Rondo
Akumajou Dracula X: Chi no Rondo
Super Mario World
Super Mario World