Users who own this game also own:

Bonk's Revenge
Bonk's Revenge
Bonk's Adventure
Bonk's Adventure
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
Contra III: The Alien Wars
Contra III: The Alien Wars
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest
Star Ocean: Till the End of Time
Star Ocean: Till the End of Time
Neutopia
Neutopia
Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee