Users who own this game also own:

Bonk's Revenge
Bonk's Revenge
Bonk's Adventure
Bonk's Adventure
Neutopia
Neutopia
Mario Kart 64
Mario Kart 64
Dragon's Curse
Dragon's Curse

Users who love this game also love:

Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Wild Arms 3
Wild Arms 3