Users who own this game also own:

Keith Courage in Alpha Zones
Keith Courage in Alpha Zones
Bonk's Adventure
Bonk's Adventure
Super Mario 64
Super Mario 64
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country

Users who love this game also love:

Armana no Kiseki
Armana no Kiseki
Momotarou Densetsu: Peach Boy Legend
Momotarou Densetsu: Peach Boy Legend
Gokuraku Yuugi: Game Tengoku
Gokuraku Yuugi: Game Tengoku
Matsumoto Toru no Kabushiki Hisshougaku
Matsumoto Toru no Kabushiki Hisshougaku
Deep Dungeon III: Yuushi e no Tabi
Deep Dungeon III: Yuushi e no Tabi