Users who own this game also own:

Keith Courage in Alpha Zones
Keith Courage in Alpha Zones
Bonk's Adventure
Bonk's Adventure
Super Mario World
Super Mario World
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Super Mario 64
Super Mario 64

Users who love this game also love:

Hero Shuugou!! Pinball Party
Hero Shuugou!! Pinball Party
Kurogane Hiroshi no Yosou Daisuki! Kachiuma Densetsu
Kurogane Hiroshi no Yosou Daisuki! Kachiuma Densetsu
Home Run Night '90: The Pennant League
Home Run Night '90: The Pennant League
Tantei Jinguuji Saburo: Toki no Sugiyuku Mama ni
Tantei Jinguuji Saburo: Toki no Sugiyuku Mama ni
Oishii Cake Okusan
Oishii Cake Okusan