Users who own this game also own:

Bonk's Adventure
Bonk's Adventure
Blazing Lazers
Blazing Lazers
Bonk's Revenge
Bonk's Revenge
Dungeon Explorer
Dungeon Explorer
Super Mario 64
Super Mario 64

Users who love this game also love:

G.Darius
G.Darius
Radiant Silvergun
Radiant Silvergun
Mega Man Xtreme 2
Mega Man Xtreme 2
Digimon World 3
Digimon World 3
ActRaiser
ActRaiser