Game Box Shots

Kaizou Chounin Shubibinman (JP)
JP 03/18/89
Kaizou Chounin Shubibinman (JP)
JP 03/27/07
Kaizou Chounin Shubibinman (JP)
JP 01/19/11

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.