Users who own this game also own:

Super Mario 64
Super Mario 64
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Legend of Xanadu: Kaze no Densetsu Xanadu
Legend of Xanadu: Kaze no Densetsu Xanadu
Super Mario World
Super Mario World
Vampire Savior: The Lord of Vampire
Vampire Savior: The Lord of Vampire

Users who love this game also love:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2012 Ketteiban
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2012 Ketteiban
Bubble Bobble
Bubble Bobble
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2012 Ketteiban
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2012 Ketteiban