Users who own this game also own:

James 'Buster' Douglas Knockout Boxing
James 'Buster' Douglas Knockout Boxing
Roger Clemens' MVP Baseball
Roger Clemens' MVP Baseball
Solar Striker
Solar Striker
Urusei Yatsura
Urusei Yatsura
Motoko-chan no Wonder Kitchen
Motoko-chan no Wonder Kitchen

Users who love this game also love:

Irritating Stick
Irritating Stick
Tactics Ogre
Tactics Ogre
Battle City
Battle City
3x3 Eyes: Juuma Houkan
3x3 Eyes: Juuma Houkan
Paro Wars
Paro Wars