Users who own this game also own:

Wild ARMs 2
Wild ARMs 2
Efera & Jiliora: The Emblem From Darkness
Efera & Jiliora: The Emblem From Darkness
Guardian Heroes
Guardian Heroes
Einhander
Einhander
Persona
Persona

Users who love this game also love:

Aquarian Age: Tokyo Wars
Aquarian Age: Tokyo Wars
Air Combat
Air Combat
Crime Crackers 2
Crime Crackers 2
Kud Wafter: Converted Edition
Kud Wafter: Converted Edition
Daikoukai Jidai IV: Rota Nova
Daikoukai Jidai IV: Rota Nova