Users who own this game also own:

Rabio Lepus Special
Rabio Lepus Special
Gulf War Soukouden
Gulf War Soukouden
Super Bowling
Super Bowling
Shinobi
Shinobi
Ku2++
Ku2++

Users who love this game also love:

Oshigoto Theme Park 2
Oshigoto Theme Park 2
Kanno Hiroyuki Memorial
Kanno Hiroyuki Memorial
Osawari Tantei Nameko Daihanshoku
Osawari Tantei Nameko Daihanshoku
e-ji no Kane to Cinderella: Halloween Wedding
e-ji no Kane to Cinderella: Halloween Wedding
Shoshinshakara Nippon Ichi Made: Flash Anzan
Shoshinshakara Nippon Ichi Made: Flash Anzan