Users who own this game also own:

Luigi's Mansion
Luigi's Mansion
Blazing Lazers
Blazing Lazers
Bonk's Adventure
Bonk's Adventure
Splatterhouse
Splatterhouse
Dragon's Curse
Dragon's Curse