Users who own this game also own:

Seiken Densetsu 3
Seiken Densetsu 3
Bahamut Lagoon
Bahamut Lagoon
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru
Sonic & Knuckles
Sonic & Knuckles
Tactics Ogre: The Knight of Lodis
Tactics Ogre: The Knight of Lodis