Passwords

 • Level Passwords - Mayhem Difficulty

  Enter these at the password screen.

  EffectPassword
  Level 10HLDMGIOEIL
  Level 11LLIGAKLFIY
  Level 12DMGIJNLGIO
  Level 13MGANNLDHIL
  Level 14GINNLDMIIU
  Level 15GAKHMDMJIV
  Level 16MKJOLIGKIK
  Level 17NJMDMGALIM
  Level 18HMDMGIOMIU
  Level 19MDMGEJLNIQ
  Level 2HMFLGMNMHX
  Level 20LIGIJNOOIN
  Level 21MGANNMDPIU
  Level 22GINNMDMQIN
  Level 23GEJHLFMBJS
  Level 24MJJNNIGCJT
  Level 25NJLFMGADJW
  Level 26HLFMGIOEJO
  Level 27LNIGEKNFJR
  Level 28FMGIJNLGJR
  Level 29MGANNLFHJO
  Level 3ONHGAKLNHT
  Level 30GMNLLNIIJN
  Level 4FLGIJNMOHX
  Level 5LGANNMFPHV
  Level 6GMOLONHQHW
  Level 7GAJJLDMBIN
  Level 8IJJLDMGCIW
  Level 9NHLDMGADIR

  Contributed By: Drunky.

 • Level Passwords - Taxing Difficulty

  Enter these passwords in the password screen.

  EffectPassword
  Level 10LDLGAJNFGS
  Level 11DLGIJNLGGL
  Level 12LGANNLDHGY
  Level 13GINNLDLIGR
  Level 14GAJHMLHJGV
  Level 15IKHMDLGKGL
  Level 16NHMDLGELGL
  Level 17JMDLGINMGS
  Level 18MDLGAKLNGK
  Level 19DLGIJNMOGU
  Level 2MFMCAKLNFY
  Level 20LGENLMDPGT
  Level 21GINNOLHQGQ
  Level 22GAJHLFLBHL
  Level 23IJJLFLGCHW
  Level 24NHLFLGADHR
  Level 25JNNHGMOEHX
  Level 26LFLGAJNFHV
  Level 27FLGIJNLGHO
  Level 28LGANNLFHHL
  Level 29GINLNNHIHY
  Level 3FMCIKLMOFR
  Level 30GAKJMFHJHT
  Level 31IJJMFLGKHP
  Level 4ICANNONPFV
  Level 5CINNMFMQFY
  Level 6GEKHNDHBGL
  Level 7IKHLDLGCGS
  Level 8OHLDLGADGP
  Level 9HLDLGIOEGY

  Contributed By: Drunky.

 • Level Passwords for Fun Difficulty

  Enter these at the password screen.

  EffectPassword
  Level 10IKHMDLCKCT
  Level 11OJOLHCELCM
  Level 12HMDLCIOMCJ
  Level 13MDLCAKLNCS
  Level 14DLCIJNMOCM
  Level 15LCANNMDPCJ
  Level 16CIOLMDLQCR
  Level 17CEJHLFLBDX
  Level 18IKJNNHCCDV
  Level 19NJNNHCADDR
  Level 2IJJLDLCCCL
  Level 20HLFLCINEDS
  Level 21NNHCAKNFDU
  Level 22FLCIKLLGDV
  Level 23LCENLLFHEV
  Level 24CMNLLFLIDO
  Level 25CAJJMFLJDO
  Level 26MJHMFLCKDJ
  Level 27NJMFLCALDU
  Level 28HMFLCINMDL
  Level 29ONHCAKLNDL
  Level 3NJLDLCADCY
  Level 30FLCIKLMODO
  Level 4HNLHCIOECW
  Level 5LDLCAJNFCK
  Level 6DLCIJNLGCT
  Level 7LCANLLDHCO
  Level 8CINNLDLICJ
  Level 9CAKHMDLJCK

  Contributed By: Drunky.

 • Tricky Level Passwords

  Enter these to skip to the corresponding level.

  EffectPassword
  Level 22NILFMCGDFT
  Level 23KNNICONEFU
  Level 24NNICGKOFFO
  Level 25NMBMKNNGFX
  Level 26MCCOMLFHFY
  Level 27BKNONFIIFP
  Level 28CCJKMFMJFU
  Level 29OKKONICKFY
  Level 30OIMFMCCLFJ
  Level 31KMFMCKNMFT
  Skip to Level 1HCEONONPDX
  Skip to Level 10CMNLLDMIEO
  Skip to Level 11CMNLLDMIEO
  Skip to Level 12CCJIMDMJEP
  Skip to Level 13KKIOLICKEP
  Skip to Level 14OHOLICALEJ
  Skip to Level 15HMDMCINMEL
  Skip to Level 16MDMCAJLNEU
  Skip to Level 17LMBIJNOOEY
  Skip to Level 18ICANNMLPEQ
  Skip to Level 19CINLMDMQET
  Skip to Level 2CINNONHQDL
  Skip to Level 20CCKHNNIBFP
  Skip to Level 21KJKLFMCCFU
  Skip to Level 3CAJJLDMBEV
  Skip to Level 4KJHLDMCCEO
  Skip to Level 5OHLLICADEO
  Skip to Level 6HLDMCMOEEX
  Skip to Level 7LDMCCJNFEP
  Skip to Level 8DMCMJLLGEY
  Skip to Level 9ICGNLNMHEO

  Contributed By: Drunky.

Know Something We Don't?

You can submit new cheat codes for this game using our Cheat Submission Form.

Have We Been Fooled?

If you see a non-working or fake code in the list above, let us know by using our Problem Submission Form.