Users who own this game also own:

Ys III: Wanderers From Ys
Ys III: Wanderers From Ys
Ys IV: The Dawn of Ys
Ys IV: The Dawn of Ys
Gunstar Heroes
Gunstar Heroes
Lords of Thunder
Lords of Thunder
Contra III: The Alien Wars
Contra III: The Alien Wars

Users who love this game also love:

Mega Man 4
Mega Man 4
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Threads of Fate
Threads of Fate
Mega Man
Mega Man