Users who own this game also own:

Shanghai III: Dragon's Eye
Shanghai III: Dragon's Eye
Tales of Destiny
Tales of Destiny
Legend of Xanadu: Kaze no Densetsu Xanadu
Legend of Xanadu: Kaze no Densetsu Xanadu
Exile
Exile
Chou Gals! Kotobuki Ran
Chou Gals! Kotobuki Ran