Users who own this game also own:

Alnam no Kiba: Juuzoku Juuni Shinto Densetsu
Alnam no Kiba: Juuzoku Juuni Shinto Densetsu
Wonder Project J2
Wonder Project J2
Puyo Puyo Gaiden: Puyo Wars
Puyo Puyo Gaiden: Puyo Wars
Gaia Master Duel Card Attacks
Gaia Master Duel Card Attacks
Legend of Xanadu: Kaze no Densetsu Xanadu
Legend of Xanadu: Kaze no Densetsu Xanadu