Games Dark_Zeno owns:

Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable