Games Gigidramon owns:

Atelier Totori: The Adventurer of Arland
Atelier Totori: The Adventurer of Arland