Games Hello_Hello owns:

Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2
Tales of Vesperia
Tales of Vesperia
Dragon Age: Origins - Darkspawn Chronicles
Dragon Age: Origins - Darkspawn Chronicles
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Mass Effect 2: The Price of Revenge
Mass Effect 2: The Price of Revenge

Games Hello_Hello has played:

Black Sigil: Blade of the Exiled
Played It
Black Sigil: Blade of the Exiled
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga
Played It
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga
Dragon Age: Origins - Witch Hunt
Beat It
Dragon Age: Origins - Witch Hunt
Mass Effect 2: Lair of the Shadow Broker
Conquered It
Mass Effect 2: Lair of the Shadow Broker
Xenosaga Episode I: Der Wille zur Macht
Beat It
Xenosaga Episode I: Der Wille zur Macht

Games Hello_Hello has rated:

Europa Universalis III: Heir to the Throne
Europa Universalis III: Heir to the Throne
Mass Effect 2
Mass Effect 2
Akane the Kunoichi
Akane the Kunoichi
Aedis Eclipse: Generation of Chaos
Aedis Eclipse: Generation of Chaos
Europa Universalis III: In Nomine
Europa Universalis III: In Nomine

Games Hello_Hello wants to own:

San Goku Shi 12
San Goku Shi 12
Victoria II
Victoria II
Fist of the North Star: Ken's Rage
Fist of the North Star: Ken's Rage
Dragon Age II
Dragon Age II

Games Hello_Hello wants to play:

Spectral Force Genesis
Spectral Force Genesis
Shinten Makai VI
Shinten Makai VI
Absolute: Blazing Infinity
Absolute: Blazing Infinity
Growlanser VI: Precarious World
Growlanser VI: Precarious World
Apocalypse: Desire Next
Apocalypse: Desire Next