Games Heropon_Riki owns:

Code Name: S.T.E.A.M.
Code Name: S.T.E.A.M.

Games Heropon_Riki has rated:

Haikyu!! Tsunage! Itadaki no Keshiki!!
Haikyu!! Tsunage! Itadaki no Keshiki!!
Xenoblade Chronicles X
Xenoblade Chronicles X
Star Wars Battlefront
Star Wars Battlefront
Arc Rise Fantasia
Arc Rise Fantasia

Games Heropon_Riki wants to own:

Super Smash Bros. for Wii U
Super Smash Bros. for Wii U